Στην Αττικά Πολυκαταστήματα και τις πιστώτριες τράπεζες περνάει το ποσοστό 35,7% των Attica Stores που είχε ενεχυριάσει η Folli Follie. Ειδικότερα μετά από τον σημερινό πλειστηριασμό η Αττικά Πολυκαταστήματα πλειοδότησε για το πρώτο πακέτο που αφορούσε το 10,5% των μετοχών και οι τράπεζες για το δεύτερο πακέτο 25,2%, αν και θεωρείται πώς το συγκεκριμένο πακέτο θα μεταπωληθεί. 

Στον διαγωνισμό συμμετείχε και η βρετανική Sportsdirect η οποία όμως αν και παρουσίασε εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπέβαλλε προσφορά. Δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξουν συζητήσεις με τις τράπεζες για να αγοράσει απευθείας το ποσοστό 25,2% ή να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ της διοίκησης των Αττικών  Πολυκαταστημάτων για την απευθείας αγορά του 25,2% σε συνεργασία με τον βρετανικό όμιλο.