Χαμηλότερα έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών οικονομικά μεγέθη ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο χρήσης η Unilever, υπό το βάρος της απεργίας στον κλάδο μεταφορών που έπληξε την Βραζιλία.

Ειδικότερα, για το δεύτερο τρίμηνο χρήσης, η Unilever κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 1,9%, έναντι εκτιμήσεων για άνοδο των πωλήσεων της τάξης του 2,3%. Για το πρώτο εξάμηνο, αντίστοιχα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,7% έναντι εκτιμήσεων για ενίσχυσή τους κατά 3%.

Τα κέρδη ανά μετοχή για το εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 7,8% στα 1,22 ευρώ.