Ανοδικά κινήθηκε η κερδοφορία της BNP Paribas στο τέταρτο τρίμηνο χρήσης.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της μεγαλύτερης τράπεζας της Γαλλίας, βάσει περιουσιακών στοιχείων, αυξήθηκαν κατά 1,1% - σε ετήσια προσαρμοσμένη βάση - προκειμένου να διαμορφωθούν στα 1,44 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, μειώσεις σημειώθηκαν στο μέτωπο των εσόδων, αφού τα έσοδα της γαλλικής τράπεζας υποχώρησαν κατά 3,5% για να διαμορφωθούν στα 10,16 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους μελλοντικούς στόχους, η BNP προβλέπει αύξηση εσόδων της τάξης του 1,5% μέχρι και το 2020.