Κατά 22,7% αυξήθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους στην Autohellas και ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση στα 38.8 εκατ. ευρώ από 31.6 εκατ. ευρώ, το 2017.

Αντίστοιχα, ο κύριος δείκτης λειτουργικής κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ), παρουσίασαν αύξηση 33,1%, φθάνοντας τα 72 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 55.2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 33%.

Κατά 38% αυξήθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2018, ο οποίος ανήλθε στα 470.4 εκατ. ευρώ έναντι 340.6 εκατ. ευρώ, το 2017.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών οι «Hyundai ΕΛΛΑΣ» και «Kia ΕΛΛΑΣ», οι οποίες αποκτήθηκαν στις 22/12/2017. Ακόμη, όμως, και σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρώντας Hyundai/Kia) η δυναμική ανάπτυξης ήταν 17,8% σε κύκλο εργασιών, αποτέλεσμα της εξαιρετικής δυναμικής και στους τρεις κλάδους δραστηριότητας της εταιρείας».

Αντίστοιχα, ο κύριος δείκτης λειτουργικής κερδοφορίας, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ), παρουσίασαν αύξηση 33,1%, φθάνοντας τα 72 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 55.2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 33%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο όμιλος, για να στηρίξει την οργανική ανάπτυξή του, αλλά και για να ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών του στις οκτώ χώρες που λειτουργεί, προχώρησε στην αγορά 12,000 αυτοκίνητων, φτάνοντας να λειτουργεί συνολικό στόλο 44,500 αυτοκίνητων κατά τους μήνες αιχμής, πετυχαίνοντας νέο ιστορικά υψηλό.

Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα του ομίλου, τις μισθώσεις αυτοκινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, αυξήθηκε το 2018 κατά 10% και έφτασε τα 198 εκατ. ευρώ από 180 εκατ. ευρώ, το 2017. Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκίνητων του στόλου μισθώσεων έφτασαν τα 48.7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 23.6%.