Ο Ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας (Euro NCAP) δημοσιεύει κάθε χρόνο τη λίστα με τα πιο ασφαλή μοντέλα ανά κατηγορία, καθώς η σύγκριση των βαθμολογίων (ή αστεριών) μεταξύ μοντέλων διαφορετικών κατηγοριών δεν είναι ακριβής. Η λίστα «Best in Class» παίρνει «σάρκα και οστά» μία φορά το χρόνο και ουσιαστικά αποτελεί κάτι σαν οδηγό αγοράς, καθώς θέτει την βαθμολογία την οποία λαμβάνει κάθε μοντέλο στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP, σε αντιπαράθεση με τους άμεσους ή μη ανταγωνιστές του.

Για τη δημιουργία της εκάστοτε «Best in Class» λίστας, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των βαθμολογίων που έχει λάβει το κάθε μοντέλο στους τέσσερις τομείς αξιολόγησης (Ενήλικος επιβάτης, Παιδί, Πεζός και Συστήματα Ασφάλειας) και από αυτό προκύπτει η τελική σύγκριση. Να σημειωθεί επίσης ότι η αξιολόγηση για την λίστα «Best in Class» προκύπτει μόνο από τον βασικό εξοπλισμό ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας κάθε οχήματος και όχι από προσθήκες προαιρετικού.

Επίσης, για πρώτη φορά ο Euro NCAP συμπεριέλαβε φέτος στη λίστα «Best in Class» και τα υβριδικά / ηλεκτρικά μοντέλα, παρά το γεγονός ότι η μεταξύ τους σύγκριση μπορεί να περιλαμβάνει και μοντέλα με διαφορετικό μέγεθοες, ωστόσο ο Ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας ευελπιστεί ότι οι υποψήφιοι αγοραστές ενός υβριδικού ή ηλεκτρικού οχήματος θα λάβουν την απαιτούμενη ενημέρωση σχετικά με το πόσο ασφαλές είναι.

Οι φετινοί νικητές της λίστας «Best in Class» είναι οι εξής:

-Small Family Car: Mercedes-Benz A-Class
-Large Family Car: Lexus ES
-Large Off-Road: Hyundai Nexo
-Hybrid & Electric: Lexus ES