Συγκροτήθηκε την Πέμπτη σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., μετά την απώλεια του προέδρου του Θεόδωρου Βασιλάκη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εξακολουθήσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα υπόλοιπα μέλη του, χωρίς άμεση εκλογή νέου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και τον νόμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε και καθόρισε την ιδιότητα του κάθε μέλους ως ακολούθως:


Βασιλάκης Ευτύχιος - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Δαυίδ Αναστάσιος - Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Γερογιάννης Δημήτριος - Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Βασιλάκης Γεώργιος - μη εκτελεστικό μέλος

Ιωάννου Χρήστος - μη εκτελεστικό μέλος

Καλαμάτας Κωνσταντίνος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντακόπουλος Αχιλλέας- μη εκτελεστικό μέλος

Λασκαρίδης Παναγιώτης - μη εκτελεστικό μέλος

Μακρίδης Αλέξανδρος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Νανόπουλος Νικόλαος - Γεώργιος - μη εκτελεστικό μέλος

Πιζάντε Βίκτωρ - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος