Αύξηση 27% σημείωσε η δραστηριότητα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (M&A) στην Ελλάδα το 2015, όπου κατεγράφησαν δύο από τις δέκα μεγαλύτερες συμφωνίες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το ίδιο διάστημα.

Όπως υποδεικνύει η πρόσφατη έρευνα της Ernst & Young (ΕΥ) M&A Barometer, στην Ελλάδα καταγράφηκαν συνολικά 28 συγχωνεύσεις και εξαγορές συνολικής αξίας 1,77 δισ. δολ. το 2015, έναντι 22 συμφωνιών αξίας 1,33 δισ. δολ. το 2014, καταγράφοντας αύξηση 27% ως προς τον αριθμό και 33% ως προς την αξία.

Δύο από τις δέκα μεγαλύτερες συμφωνίες του 2015, η έβδομη και η όγδοη ως προς την αξία, πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας. Πρόκειται για την εξαγορά της Pharmathen από τη βρετανική BC Partners Ltd έναντι 642,5 εκατ. δολ. και της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά από τη γαλλική Imerys έναντι 634,1 εκατ. δολ.

Αυξημένη κατά 12% ήταν η συνολική αξία των M&A στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη το 2015 σε σχέση με το 2014, φτάνοντας τα 43,1 δισ. δολάρια.

Οι κλάδοι με την εντονότερη δραστηριότητα Σ&Ε στην Ελλάδα το 2015 ήταν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η πληροφορική, ενώ οι χώρες με τη μεγαλύτερη παρουσία στην ελληνική αγορά M&A, ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία με τέσσερις και δύο συμφωνίες αντίστοιχα. Το 46% των συμφωνιών στην Ελλάδα ήταν ενδοσυνοριακές συναλλαγές, ενώ το 39% πραγματοποιήθηκαν από επενδυτές του εξωτερικού και το 14% κατευθύνθηκε σε χώρες του εξωτερικού.