Τροπολογία με την οποία καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί κατατέθηκε στη Βουλή.

Την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας είχε αποκαλύψει το insider.gr από τις 22 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει η τροπολογία, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάλλεται στο κρασί καταργείται από 1/1/2019. Από την κατάργηση θα επέλθει ετήσια απώλεια εσόδων ύψους 28 εκατ. ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί έχει ήδη αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό 2019, καθώς ο κωδικός που αφορά στον ΕΦΚ από κρασί προβλέπει έσοδα μόλις 1 εκατ. ευρώ για την επόμενη χρονιά έναντι 27 εκατ. ευρώ που ήταν η περυσινή εκτίμηση για το 2018.

Πάντως η σχετική απόφαση δεν αποτελεί κυβερνητική πρωτοβουλία. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Συμβούλιου της Επικρατείας (1734/2018), με την οποία κρίθηκε πως δεν υπήρχε βάση επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί και η οποία σύμφωνα με πληροφορίες δεν άφηνε περιθώρια «θεραπείας» από τη διοίκηση.