Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον στη διάθεσή τους μοντέλα management και εργαλεία προκειμένου να μετρούν τις επιδόσεις τους στην επιχειρηματική ηθική και να αξιολογούνται (και να αυτοαξιολογούνται).

Τι SEΕ G EBEN MODEL αποτελεί ο μοναδικό Πιστοποιήσιμο στην Ελλάδα Μοντέλο Επιχειρηματικής Ηθικής. Περιλαμβάνει τα κριτήρια (ενδεικτικά αναφέρουμε εταιρικός κώδικας, περιβάλλον, business analysis, επίδραση στην κοινωνία)  που συνθέτουν το προφίλ της  επιχείρησης με υγιές εταιρικό περιβάλλον που στηρίζεται στις Αρχές της Επιχειρηματικής Ηθικής και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Γιατί να πιστοποιηθεί η επιχείρηση

1. Έχοντας στα χέρια της το SΕΕ G ΕΒΕΝ MODEL η επιχείρηση διαθέτει ένα πρακτικό ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ που της επιτρέπει να προχωρήσει σε αυτοαξιολόγηση αρχικά και αξιολόγηση αμέσως μετά από τους Αξιολογητές. Η αξιολόγηση θα της δώσει την δυνατότητα να αναπτύξει το προφίλ της και τις δομές της μέσα από συστήματα και διαδικασίες που σχετίζονται με την επιχειρηματική ηθική και την υγιή επιχειρηματικότητα. Μέσα από το ΕΒΕΝ η επιχείρηση έχει στα χέρια της ένα πρακτικό εργαλείο επιχειρηματικότητας που αφορά στην επιχειρηματική ηθική και στην ΕΚΕ

2. Το ΕΒΕΝ GR παρέχει ιδιαίτερη προβολή στις επιχειρήσεις -μέλη του όπως και στις πιστοποιημένες εταιρείες προκειμένου να αποτελέσουν παράδειγμα-role model στην εγχώρια και διεθνή επιχειρηματική σκηνή. Το ΕΒΕΝ αποτελεί ευρωπαϊκό οργανισμό ιδιαίτερου κύρους στον Ακαδημαϊκό χώρο σχετικά με την επιχειρηματική  ηθική.

Προϋποθέσεις

Η επιχείρηση προκειμένου να συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης πρέπει να απασχολεί περισσότερα από 2 άτομα.

Νέος δείκτης για την επιχειρηματική ηθική

Σύμφωνα με την Dr. Annette Kleinfeld, EBEN Germany προωθείται η δημιουργία του  καινούργιου Δείκτη DEX (ethical index) στο  Γερμανικό Χρηματιστήριο που λαμβάνει υπόψιν ιδιαίτερα την επιχειρηματική ηθική (DEX) ,επιπροσθέτως του υπάρχοντος γνωστού δείκτη (DAX). Ο δείκτης αυτός θα είναι απόρροια του νεοσύστατου οικονομικού μοντέλου “Fair Profit” το οποίο έχει βασιστεί στο μοντέλο του EBEN (RME Model) καθώς και σε άλλα γνωστά μοντέλα και οργανωμένα πλαίσια οδηγιών όπως το AA 1000 / Sustainable Development Goals / EMAS / GRI 4/EFQM κλπ .

Η σημασία του RME Model

H κα Jana Root, University of Applied Sciences, Konstanz μίλησε για το σημαντικό εργαλείο του EBEN, το RME Model, το οποίο ήδη έχει υιοθετηθεί από σημαντικές εταιρείες.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το ΕΒΕΝ RME Model, (ελληνικής κουλτούρας καθότι βασίζεται στην θεωρία του Αριστοτέλη), έχει επιλεχθεί στην ομάδα των σημαντικότερων μοντέλων επιχειρηματικής αριστείας για την τελική διαμόρφωση του νέου δείκτη DEX ο  οποίος είναι εξαιρετικά σπουδαίος καθώς ουσιαστικά για πρώτη φορά λαμβάνεται η Επιχειρηματική Ηθική σε επίσημο δείκτη Χρηματιστηρίου.

Κατά την εκδήλωση βραβεύτηκαν εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών που αρίστευσαν και είχαν ως θέμα H ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ KAI OI ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Ο διαγωνισμός διπλωματικών εργασιών διοργανώθηκε από το ΕΒΕΝ με χορηγία της ALPHA BANK και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας  και για την συμμετοχή τους έλαβαν οι Γεώργιος Κόλλιας και Άννα Νικολαΐδη.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν και βραβεία στις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους με βάσει το μοντέλο Responsible Management Excellence Model (RME).