Ακόμη 30.000 νέες θέσεις φιλοξενίας για τους πρόσφυγες θα είναι έτοιμες εντός των επομένων 20 ημερών, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού για τη Διαχείριση των Προσφυγικών Ροών, Γιώργος Κυρίτσης, γνωστοποιώντας τις αποφάσεις που έλαβε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Στο μεταξύ, την προσεχή Τετάρτη η Κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα διευθετεί τα ζητήματα υλοποίησης των υποχρεώσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Από τις αρχές της εβδομάδας εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για την ανακούφιση της κατάστασης στην Ειδομένη με ενημέρωση των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και διάθεση μέσων μεταφοράς για την μετακίνησή τους στις δομές που μπορούν να φιλοξενηθούν.

Όπως δήλωσε ο κ. Κυρίτσης, στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής τέθηκαν όλα τα ζητήματα που απορρέουν από τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, στο σκέλος που αφορά στην Ελλάδα, αλλά και τα γενικότερα ζητήματα για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, η Ελλάδα κινητοποιήθηκε ήδη από το περασμένο Σάββατο και έχει σε μεγάλο βαθμό καλύψει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Συμφωνία και αφορούν την εφαρμογή της.

Αποφασίστηκε ότι την Τετάρτη 30 Μαρτίου κατατίθεται στη Βουλή σχέδιο νόμου για την διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συμφωνίας και απαιτούν νομικές διευθετήσεις.

Ταυτόχρονα:

Προχωρά η σύσταση οργάνου με εποπτικό ρόλο το οποίο θα συντονίζει τα ήδη υπάρχοντα και τις επιμέρους δομές.

Υπεύθυνος για τον επιτελικό συντονισμό αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Επίσης η κυβέρνηση προχωρά στην ενίσχυση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε πρώτη φάση με την αναβάθμιση της υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, σε Γενική Γραμματεία.

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο συζητήθηκε το σχέδιο για προσλήψεις πολιτικού προσωπικού που θα στελεχώσει την υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.

Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, είναι ήδη έτοιμα τα σχέδια για τη διαδικασία επανεισδοχής.

Στην συνεδρίαση παρουσιάστηκε το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα για την δημιουργία εντός 20 ημερών 30.000 θέσεων φιλοξενίας πρόσθετων σε αυτές που ήδη υπάρχουν.

Επιπλέον προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί η ανακούφιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Ειδομένη και για τον λόγο αυτό γίνεται άμεσα η προσπάθεια ενημέρωσης των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και η διάθεση μεταφορικών μέσων για μετακίνηση σε θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες αυτήν την στιγμή σε δομές φιλοξενίας.

Η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει με πιο εντατικούς ρυθμούς από την αρχή της επόμενης εβδομάδας σε συνδυασμό με τις νέες θέσεις φιλοξενίας που δημιουργούνται.

Ο κ. Κυρίτσης τόνισε ότι τα στελέχη με τα οποία έχει αποφασιστεί να ενισχυθεί η Ελλάδα από την Ευρώπη θα πρέπει να βρίσκονται στη χώρα ως τις 28 Μαρτίου, οι συνεννοήσεις είναι σε προχωρημένο επίπεδο, αλλά προς το παρόν δεν έχουν έλθει στην Ελλάδα να εγκατασταθούν.