Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της κοινωφελούς εργασίας προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τροπολογία του Ν.4152/2013 με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Οι αλλαγές αφορούν στις άδειες των ωφελουμένων, στην αμοιβή κατά τη βραδινή βάρδια και στην εποπτεία, έλεγχο και επιβολή κυρώσεων στους αρμόδιους φορείς Κοινωφελούς Εργασίας σε περίπτωση που παραβιάζονται οι όροι των προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, με τη νομοθετική ρύθμιση θεσμοθετούνται οι εξής αλλαγές:

-Αποδίδεται στους ωφελούμενους το δικαίωμα να απουσιάζουν για συγκεκριμένο αριθμό ημερών και για συγκεκριμένους λόγους, χωρίς να περικόπτονται οι αμοιβές τους και χωρίς να υποχρεούνται να επεκτείνουν τον χρόνο εργασίας τους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι δικαιούνται να απουσιάζουν δύο εργάσιμες ημέρες μηνιαίως. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας ή λοχείας, δικαιούνται να απουσιάζουν δεκατρείς (13) εργάσιμες ημέρες. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 18 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα.

-Στο εξής προβλέπεται η αμοιβή και κατά τη βραδινή εργασία του προαναφερόμενου προσωπικού, οριζόμενη σε 24,76 Ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερη από 619 Ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 21,59 Ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερη από 539,75 Ευρώ μηνιαίως για ωφελουμένους κάτω των 25 ετών.

-Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα στους συναρμόδιους υπουργούς της επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις που οι επιβλέποντες φορείς της Κοινωφελούς Εργασίας παραβιάζουν τους όρους του προγράμματος και τους κανόνες ασφάλειας και υγείας.

«Με την τροποποίηση του νόμου και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί, δεν υπάρχει πλέον κανέναν περιθώριο για τη μη τήρηση των προβλεπόμενων συνθηκών εργασίας, των κανόνων ασφάλειας και υγείας των ανέργων που μετέχουν σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.