Στον υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση ανατίθεται η εποπτεία των κονδυλίων για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του υπουργού Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Χαρίτσης τίθεται επικεφαλής της εποπτείας της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, η τροποποίηση ανάθεσης αρμοδιοτήτων έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όπως ορίζει η σχετική απόφαση, «σκοπός της συγκεκριμένης γραμματείας είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η επίβλεψη και η επιτάχυνση των ενεργειών του υπουργείου και των εμπλεκομένων φορέων, η διαχείριση των πόρων που αφορούν στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών και η νόμιμη μετανάστευση, η επιστροφή, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και η κοινή πολιτική θεωρήσεων, καθώς και η μέριμνα για τη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου στους τομείς αυτούς. Επίσης, σκοπός είναι η αξιοποίηση λοιπών πόρων, συμπεριλαμβανομένων και των πόρων έκτακτης ενίσχυσης, που αφορούν στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και σε λοιπά μεταναστευτικά ζητήματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ