Πρόκειται για ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων, διευθύνσεις e-mail και τόπους κατοικίας.

Η ανάρτησή τους:

χδ