Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Υφυπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, ενημέρωσαν για την αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης την Επιτροπή Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, προκειμένου να συγκεντρώσει στοιχεία, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, για την πορεία της Συμφωνίας του καλοκαιριού.

Εισαγωγικά, ο κ. Σταθάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής ατζέντας, ώστε η οικονομία να βρεθεί σε τροχιά ανάπτυξης, κάτι που εκτίμησε ότι θα συμβεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο πρώτος άξονας αφορά την αναπτυξιακή στρατηγική, που όπως εξήγησε δεν βασίζεται στο χαμηλό κόστος εργασίας και τη μείωση φόρων αλλά πρωτίστως στην αξιοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου και στη στροφή σε ένα παραγωγικό υπόδειγμα το οποίο στηρίζεται στην καινοτομία, την υψηλή προστιθέμενη αξία και την εξωστρέφεια. Ανέφερε, μάλιστα, ότι ήδη το 2015 οι εξαγωγές κινήθηκαν ανοδικά. Ο δεύτερο άξονας περιλαμβάνει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της ανάπτυξης, όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, η δραστηριοποίηση στην Ελλάδα Διεθνών Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, καθώς και μια σειρά εξειδικευμένων εργαλείων που συνδέονται με τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Τέλος, περιέγραψε τον σχεδιασμό μετεξέλιξης του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στη σημαντική βοήθεια που προσέφεραν οι δύο ειδικές ρυθμίσεις, τις οποίες ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο το φθινόπωρο, για την εκταμίευση πόρων από τα ταμεία του ΕΣΠΑ, επιτρέποντας στην Ελλάδα να καταταχθεί πρώτη μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ στην απορρόφηση κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ενημέρωσε ότι έχουν ήδη διασφαλιστεί όλοι οι πόροι και έχει συσταθεί ειδική Διυπουργική Επιτροπή, ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλα τα εναπομείναντα έργα της περιόδου 2007-13. Παρουσίασε τις γενικές αρχές που διέπουν τα προγράμματα της περιόδου 2014-20, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας και την τόνωση της απασχόλησης. Ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τέσσερις δράσεις και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην ΕΕ που ενεργοποίησε δράση χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ακολούθησε διάλογος με τους Ευρωβουλευτές, σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, την στρατηγική ενίσχυσης κοινωνικά ευαίσθητων κλάδων, όπως η Υγεία και η Παιδεία, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες καταπολέμησης της διαφθοράς, εξυγίανσης και απλοποίησης του συστήματος δημοσίων προμηθειών, την αξιοποίηση του Σχεδίου Juncker και την σταδιακή άρση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Τέλος ο Υπουργός υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η οικονομία να βρεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης το ταχύτερο δυνατό, στη βάση μιας βιώσιμης συμφωνίας, που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και θα προάγει την κοινωνική δικαιοσύνη.