Πολύ μεγαλύτερο και απλωμένο σε περισσότερα επίπεδα απ' ό,τι προηγουμένως είναι σήμερα το παγκόσμιο δίχτυ χρηματοδοτικής ασφάλειας (Global Financial Safety Net), όπως προκύπτει από νέα μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δόθηκε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, το δίχτυ έχει αυξηθεί «λόγω της μεγαλύτερης συσσώρευσης συναλλαγματικών διαθεσίμων, της επέκτασης διμερών και πολυμερών συμφωνιών και μεγαλύτερης πρόσβασης σε πόρους του ΔΝΤ». Αρκετά χαρακτηριστικά του έχουν επίσης βελτιωθεί με το πέρασμα του χρόνου. «Κυρίως οι βελτιώσεις των πλαισίων εποπτείας και δανεισμού του ΔΝΤ έχουν καλύψει σημαντικά κενά του συστήματος», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα της μελέτης.

Ωστόσο αναγνωρίζει ότι υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί περαιτέρω το δίχτυ, αλλά και να αυξηθούν η αξιοπιστία και η ταχύτητα των μηχανισμών ασφάλισης και χρηματοδότησης απέναντι σε σοκ και της χορήγησης των σωστών κινήτρων για χώρες, προκειμένου να εφαρμόζουν υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ συζήτησε την εν λόγω μελέτη σε μία άτυπη συνεδρίασή του, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του διεθνούς νομισματικού του συστήματος.

Τα στελέχη του ΔΝΤ θα συνεχίσουν την τεχνική εργασία για τις πιθανές μεταρρυθμίσεις στο μέλλον.