Στη σύσταση ειδικής ομάδας που αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει και να ρυθμίσει οικονομικά θέματα συναφή με την υλοποίηση του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» βρίσκεται στην περιοχή του Φαληρικού Δέλτα και περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Οι εργασίες κατασκευής του βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και πρόκειται να παραδοθεί στους ωφελούμενους φορείς και το κοινό μέσα στην Άνοιξη.

Το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» υλοποιείται σε εδαφική έκταση που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Η υλοποίηση (κατασκευή και εξοπλισμός των νέων εγκαταστάσεων και του πάρκου) και η διαχείριση του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» γίνεται σήμερα μέσω αυτοτελούς νομικού προσώπου (Οργανισμού) ειδικού σκοπού, που ελέγχεται από το Ίδρυμα.

Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί τον Οργανισμό προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» υλοποιείται σύμφωνα με τις υψηλότερες επαγγελματικές, μελετητικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Η ευθύνη του Ιδρύματος περιορίζεται αυστηρά στην διάθεση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», ενώ η ευθύνη για όλες τις παραμέτρους της υλοποίησης ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό.

Μετά τη δωρεά του ολοκληρωμένου «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» το Ίδρυμα θα αποξενωθεί από τον Οργανισμό που θα περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο, ως μόνος ιδιοκτήτης του, θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διαχείρισης των λειτουργιών και των οικονομικών του χωρίς περαιτέρω αρωγή από το Ίδρυμα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3785/2009 που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το Ίδρυμα Νιάρχος ανέλαβε το κόστος υλοποίησης του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»,  το Δημόσιο καλείται να ρυθμίσει μια σειρά από ζητήματα οικονομικού και φορολογικού περιεχομένου, δεδομένου ότι το Ίδρυμα θα προβεί σε δωρεά του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» μετά την ολοκλήρωση του στο Ελληνικό Δημόσιο προς χρήση και όφελος όλων των Ελλήνων.

Στη βάση αυτή η ομάδα εργασίας που συνέστησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα διευθετήσει τις σχετικές εκκρεμότητες, προκειμένου ο Οργανισμός του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου να περάσει με ομαλό τρόπο στο Δημόσιο.