Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει το Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς εκκρεμεί η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των διατάξεων που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα για το σύμφωνο συμβίωσης και τη φορολόγηση των περιστασιακά απασχολουμένων με την κλίμακα των μισθωτών.

Με βάση τις διατάξεις που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα και φέτος όσοι φορολογούμενοι δηλώσουν πραγματικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ (εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) ή τεκμαρτό έως 9.500 ευρώ (και εφόσον οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα), θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.

Η ίδια κλίμακα θα εφαρμόζεται και εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, αλλά το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους τελευταίους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών ο μέγιστος αριθμός των δόσεων για την αποπληρωμή του φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση θα είναι 8 και θα μειώνεται ανάλογα με τον μήνα υποβολής της δήλωσης (π.χ. εάν η δήλωση υποβληθεί τον Απρίλιο οι δόσεις θα εκκινούν από το τέλος Μάιου και θα λήγουν 31.12.2016, ενώ εάν η δήλωση υποβληθεί τον Μάιο οι δόσεις θα εκκινούν από το τέλος Ιουνίου και θα λήγουν πάλι στο τέλος του έτους).

Αν και η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ακόμα την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων, σαν επικρατέστερη ημερομηνία παρουσιάζεται η 30η Ιουνίου 2016, με τη φορολογική διοίκηση να θέλει έτσι να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες, αλλά και στους επαγγελματίες του χώρου να υποβάλλουν τις δηλώσεις μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αφού ήδη υπάρχει καθυστέρηση στην έναρξη υποβολής αυτών.

Προβλήματα στη διαδικασία αναμένονται και από την κυλιόμενη αποχή από την σύνταξη και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όλων των φορολογουμένων από το άνοιγμα του συστήματος υποβολής των δηλώσεων του Taxisnet που αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ).

Αυτό απλά σημαίνει πως μέχρι να αποφασιστεί διαφορετικά οι 20.000 λογιστές και φοροτέχνες μέλη της ΠΟΦΕΕ δεν θα καταθέτουν δηλώσεις στο Taxisnet, μπλοκάροντας έτσι όλη τη διαδικασία.