Μεγάλο πλήγμα επέφεραν στις ασφαλίσεις του κλάδου ζωής τα capital controls. Ο τζίρος των ελληνικών ασφαλιστικών στα συμβόλαια ζωής και υγείας έφτασε το 2015 τα 1,8 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 4,3% σε σχέση με το 2014. Ωστόσο το πρώτο εξάμηνο, δηλαδή πριν το δημοψήφισμα, τις κλειστές τράπεζες και τους κεφαλαιακούς ελέγχους, η παραγωγή σημείωνε αύξηση 15% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων ζωής για το 2015 που παρουσίασε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η σωρευτική μείωση η παραγωγή του κλάδου έχει μειωθεί κατά 29% ή 720 εκατ. ευρώ από το 2007. Το κατά κεφαλή ασφάλιστρο υπολογίζεται σε 165 ευρώ και τα συνολικά ασφάλιστρα αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ.

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η περυσινή χρονιά χωρίζεται σε δύο μισά. Το πρώτο εξάμηνο του έτους η ασφαλιστική παραγωγή σημείωνε ξεκάθαρη αύξηση κυρίως λόγω της στροφής των καταναλωτών σε προϊόντα ασφάλισης συνδεδεμένων με επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια και Ομόλογα (unit-linked). Τα συμβόλαια αυτά αναδείχθηκαν ως ευκαιρία προστασίας από ένα ενδεχόμενο Grexit καθώς οι επενδύσεις γινόντουσαν σε επενδύσεις συνδεδεμένες με το ευρώ.

Όμως η εικόνα αυτή ανατράπηκε από τον Ιούλιο με την εφαρμογή των capital controls που είχαν ως αποτέλεσμα το «πάγωμα» των εργασιών στον κλάδο των ασφαλιστικών προϊόντων unit linked, οδηγώντας τελικά τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του 2015 σε μείωση.

Σε ότι αφορά την ασφαλιστική αγορά ζωής. Το 76% των συμβολαίων του κλάδου είναι ατομικά και το 24% ομαδικά. Το 50% των ασφαλίστρων αφορούν προγράμματα σύνταξης και αποταμίευσης, το 34% αφορούν προγράμματα υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης και το 16% λοιπές καλύψεις.

Ειδικά για τις ατομικές ασφαλίσεις, το 56% των ασφαλίστρων αφορούσε προγράμματα σύνταξης/αποταμίευσης (24% unit-linked, 23% επιβίωσης μικτής, προσόδων 9%) και το 35% προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης, το υπόλοιπο 9% αφορούσε συμπληρωματικές καλύψεις. Από την άλλη το 34% των ομαδικών ασφαλίσεων αφορούσε ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Το 29% ομαδικά υγείας, το 19% Credit Life και το 18% ομαδικά ζωής και ατυχημάτων.