Στις θεσμικές παρεμβάσεις και τους άξονες προτεραιότητας του υπουργείου οικονομίας για τα έργα υποδομών αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, σε χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου.

Ο κ. Σταθάκης χαρακτήρισε τον κλάδο ως έναν από τους δυναμικότερους και πιο εξωστρεφείς της ελληνικής οικονομίας και επεσήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας οριζόντια σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είπε χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητη η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα εξασφαλίσει τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας, το οποίο θα δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια, στα μικρά και μεσαία έργα υποδομών, στις θεσμικές παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό και οικολογικό αποτύπωμα και σε μια νέα επιχειρηματικότητα που θα προάγει την προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Η μετάβαση σε αυτό το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, περιλαμβάνει:

-Την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται το αποτέλεσμά του για την οικονομία και την κοινωνία.

-Το νέο αναπτυξιακό νόμο, που θα είναι πιο φιλικός στη μεσαία και καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

-Το νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις που θα θέτει κανόνες στο πώς θα διενεργούνται οι συμβάσεις και οι προμήθειες του Δημοσίου.

-Την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα.