Στη μνημονιακή υποχρέωση της σύστασης Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς προχώρησε η κυβέρνηση με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Η σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει πως η Επιτροπή έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Αναλυτικότερα η Επιτροπή θα:

α) Χαράσσει την Εθνική Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και αναλαμβάνει κάθε πρωτοβουλία, που σκοπεύει στην επίτευξη των στόχων του σχεδίου.

β) Συντονίζει τα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς και συμβάλει στη διασφάλιση κάθε μέσου και πόρου, που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του σχεδίου.

γ) Εισηγείται νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ελεγκτικών σωμάτων και την μέγιστη απόδοση του ελεγκτικού έργου.

δ) Εισηγείται μέτρα αντιμετώπισης ζητημάτων σχετικά με την επικάλυψη αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών μηχανισμών.

ε) Εποπτεύει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών και εισηγείται τις προτεραιότητες των ελέγχων.

Στην Επιτροπή μετέχουν: α) ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, ως Πρόεδρος, β) ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης, γ) ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Τέρενς − Σπένσερ − Νικόλαος Κουίκ, δ) ο υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννης Μπαλάφας, ε) ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού Δημήτριος Τζανακόπουλος, στ) ο Γενικός Γραμματέας στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης Μιχαήλ Καλογήρου και ζ) ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Γεώργιος Βασιλειάδης.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητα της. Όπως τονίζεται στην απόφαση, οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο, που τους ζητείται