Την επαναλειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών προϊόντων και υπηρεσιών προετοιμάζει το υπουργείο Οικονομία και Ανάπτυξης με στόχο να  βγει στον αέρα εντός του επόμενου εξαμήνου. Αυτό ανακοίνωσε στην διάρκεια του Food Retail CEO Forum, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Δημήτρης Αυλωνίτης ο οποίος υπογράμμισε ότι στόχος είναι η αναβάθμιση του και ο εμπλουτισμός του και με άλλες ομάδες προϊόντων και υπηρεσίες  με στόχο να καλύπτουν σε βάθος χρόνου όλο το φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει το καλάθι του καταναλωτή. Την ίδια στιγμή στο σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομίας βρίσκεται και η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου τραπεζικών προϊόντων. Για την δημιουργία του έχει ήδη ανατεθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η διενέργεια σχετικής μελέτης η οποία θα είναι έτοιμη εντός του επόμενου τριμήνου. Ο σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει το παρατηρητήριο να βγει στον αέρα το αργότερο σε ένα χρόνο. Σε αυτό θα υπάρχουν οι τιμολογήσεις των τραπεζικών προϊόντων (επιτόκια, προμήθειες κτλ) ώστε οι καταναλωτές να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τη σύγκριση για τις τραπεζικές υπηρεσίες και τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.

Την ίδια ώρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος θα βρεθεί την ερχόμενη Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τις εισπρακτικές εταιρείες  αλλά και το πλαίσιο που θα πρέπει να δημιουργηθεί για τις δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν  την  είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών . Και τα δυο αυτά θέματα θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό της ατζέντας της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ).  Ήδη το υπουργείο, βρίσκεται σε διαδικασία βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών στη κατεύθυνση μείωσης της όχλησης και της ψυχολογικής πίεσης που ασκείται στον καταναλωτή (πχ μείωση της συχνότητας των τηλεφωνικών κλήσεων, διεύρυνση των τρόπων επικοινωνίας και άλλα) ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην τήρηση του κώδικα δεοντολογίας από τις εταιρείες

Στο ΕΣΚΑ θα συζητηθούν ακόμη η εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας, θα γίνει ενημέρωση για τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα ενώ θα συζητηθεί το θέμα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα προβλήματα των καταναλωτών από τον βασικό προμηθευτή και τους εναλλακτικούς προμηθευτές καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις για ευάλωτες ομάδες και παιδιά. 

Η συνεδρίαση στην οποία θα προεδρεύσει ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας υπό την νέα του ιδιότητα, καθώς ανέλαβε στο χαρτοφυλάκιο του και την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή ,θα ασχοληθεί με τις εξελίξεις γύρω από θέματα προστασίας καταναλωτή όπως προκύπτουν και από κοινοτικές οδηγίες αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει από το Μάιο να εφαρμόσει και η Ελλάδα αλλά και με τη σύσταση  ενός νέου τμήματος στη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με αντικείμενο τη «συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και εταίρους».