Κατά μία βαθμίδα, σε «Β» από «B-» προηγουμένως αναβάθμισε ο οίκος Standard & Poor’s την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, με θετική προοπτική (outlook).

«Κατά την άποψή μας, οι προοπτικές για την ανάπτυξη και τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί, μαζί με την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και εν μέσω μίας περιόδου σχετικής πολιτικής σταθερότητας. Συνεπώς, αναβαθμίσαμε τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις μας για την Ελλάδα σε ξένο και εγχώριο νόμισμα από 'B' από 'B-'», αναφέρει η ανακοίνωση.