Από την 1 Μαΐου 2018 θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο όπως αναφέρει τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο. Η νομοθεσία επιτρέπει να γίνουν ακόμη και για ποσά οφειλής 500 ευρώ. Σύμφωνα με την τροπολογία πλέον οι πλειστηριασμοί για οφειλές προς το Δημόσιο δεν θα γίνονται στη βάση του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων αλλά με βάση όσα προβλέπει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από την 1η Μαΐου καθώς έως τότε θα έχουν αναθεωρηθεί οι αντικειμενικές τιμές σε όλη τη χώρα και οι τιμές ζώνης θα έχουν προσαρμοσθεί στις εμπορικές αξίες.

Αυτό πάντως δεν είναι τόσο σημαντικό, καθώς στην πράξη οι πλειστηριασμοί θα διενεργούνται με τιμή εκκίνησης την εμπορική αξία, η οποία θα προσδιορίζεται βάση εκτίμησης ειδικού εκτιμητή και όχι με βάση την αντικειμενική αξία όπως γινόταν μέχρι πρότινος.

Ειδικότερα, με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή αυξάνεται ο χρόνος κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων σε 40 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό, από 3 και 20 ημέρες αντίστοιχα που ισχύει σήμερα, για λόγους εναρμόνισης με τον νέο χρόνο κοινοποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων.

Όπως ξεκαθαρίζεται στην τροπολογία, η ικανοποίηση του Δημοσίου από το προϊόν του πλειστηριασμού θα γίνεται με την κατάταξη που προβλέπεται από τον Κώδικα. Συγκεκριμένα, τροποποιείται η διάταξη σχετικά με την κατάταξη του Δημοσίου σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακίνητου κατά οφειλέτη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή του πτωχευτικού κώδικα, έτσι ώστε να προηγούνται οι εργαζόμενοι για την καταβολή σε αυτούς έως 6 μηνών μισθών. Αυτό συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, καθώς βάση κατάταξης οι ιδιώτες πιστωτές θα προηγούνται του Δημοσίου στην ικανοποίηση των αξιώσεων τους.

Επίσης, με την τροπολογία καταργούνται αναχρονιστικές διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως τοιχοκόλληση και δημοσίευση σε εφημερίδα και εισάγεται η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης των περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών στο δικτυακό τόπο του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τα πρότυπα της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι πλειστηριασμοί που έχουν προγραμματιστεί για διενέργεια σε φυσικό χώρο έως και τις 30 Απριλίου, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με όσα ισχύουν σήμερα. Για προγράμματα πλειστηριασμών που θα εκδοθούν μέχρι την υπογραφή της υπουργικής απόφασης που θα ορίζει ότι τα ακίνητα εκπλειστηριάζονται στην εμπορική αξία, θα ισχύει η εμπορική αξία ως πρώτη τιμή προσφοράς.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τη νομοθεσία οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί ακινήτων για οφειλές προς το Δημόσιο επιτρέπεται να επιβάλλονται για ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 500 ευρώ.

Τσακαλώτος: Δεν αλλάζει τίποτα από όσα ισχύουν

Τίποτα δεν αλλάζει στα ισχύοντα με την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ξεκαθάρισε ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος εισηγούμενος στη Βουλή την τροπολογία, με βάση την οποία θα διενεργούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, από την 1η Μαΐου του 2018, οι πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων όταν επισπεύδων του πλειστηριασμού είναι το Δημόσιο.

«Ό,τι κάνει η Αρχή Δημοσίων Εσόδων τώρα, με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες προτεραιότητες, με τα ίδια φίλτρα τώρα θα το κάνει ηλεκτρονικά. Τίποτα δεν αλλάζει», τόνισε ο κ. Τσακαλώτος, προκειμένου να διαψεύσει τα όσα περί του αντιθέτου δημοσιεύονται ή ακούγονται, όπως είπε.

Η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου τόνισε ότι δεν γίνεται πλειστηριασμός σε ακίνητο του οφειλέτη που αποτελεί την πρώτη κατοικία και μοναδική κατοικία και αυτό ισχύει και για τους πλειστηριασμούς που γίνονται για λογαριασμό του Δημοσίου (με βάση το άρθρο 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο αφορά τους πλειστηριασμούς, που γίνονται όταν είναι μοναδικός οφειλέτης το Δημόσιο).

Επίσης, η κ. Παπανάτσιου διευκρίνισε ότι ο πλειστηριασμός θα εξακολουθήσει να γίνεται με την εμπορική αξία των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 4472/2017.