Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5 δισ.ευρω εμφάνισε το 2015 ο κρατικός προϋπολογισμός, σε ταμειακή βάση, έναντι 1,4 δισ.ευρώ το 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ταμειακή βάση το έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης υποχώρησε στα 3,35 δισ.ευρώ έναντι 4,2 δισ ευρω το 2014.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση του εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 45,6 δισ.ευρω, από 47,1 δισ.ευρω το 2014, στα οποία δεν περιλαμβάνονται 55 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 50,050 δισ. ευρώ, από 49,590 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2014.

Η δαπάνη για τόκους προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους αυξήθηκε το 2015 στα 6 δισ. ευρώ από 5,6 δισ.ευρώ το 2014.