Κατά 0,7% αυξήθηκε το γ΄ τρίμηνο του 2015 η τραπεζική δανειοδότηση των νοικοκυριών και των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη, έναντι 0,3% του β΄ τριμήνου.

Την ίδια ώρα, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 2,6% έναντι του β’ τριμήνου και κατά 2,1% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Οι καταναλωτές δαπάνες αυξήθηκαν τέλος, κατά 2,2% - στο ίδιο επίπεδο έναντι του β’ τριμήνου.