Η εισαγωγή ενιαίου συστήματος είσπραξης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις και συνταξιούχους με βάση το εισόδημά τους θα απασχολήσει συνάντηση που θα έχουν στις 3 το απόγευμα ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Η ενοποίηση των διαδικασιών είσπραξης φόρων και εισφορών είναι κάτι που προβλεπόταν από το πρώτο ακόμη Μνημόνιο, ωστόσο καθυστερήσεις και παλινωδίες σχετικές με τη φορολογική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση μετέθεσαν την έναρξη του εγχειρήματος από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Το μοντέλο που έχει εξετασθεί ήδη από το 2014 προβλέπει ενιαίο σύστημα είσπραξης για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις και συνταξιούχους με βάση το ετήσιο εισόδημά τους.

Το σχέδιο προβλέπει αρχικά την εναρμόνιση του τρόπου είσπραξης των εισφορών, οι οποίες είναι σήμερα διασκορπισμένες και με διαφορετικό ύψος από ταμείο σε ταμείο και εν συνεχεία ενσωμάτωση στη γενικότερη φορολογία. Έτσι, φόροι και εισφορές θα εισπράττονται ενιαία σε ύψος που θα καθορίζεται με βάση το εισόδημα.

Προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει άλλωστε και η πρόβλεψη της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης οι επαγγελματίες να πληρώνουν εισφορές με βάση το εισόδημα (20%) και όχι με κλίμακες που ανά διαστήματα αυξάνουν ανεξάρτητα από αυτό. Αυτό θα φέρει και ένα πιο αντικειμενικό σύστημα πληρωμής εισφορών με κατώτατο όριο και προοδευτική κλιμάκωση ανάλογα με το εισόδημα.

Σε πρώτη βάση για τη λειτουργία του νέου συστήματος θα δημιουργηθεί εντός του 2016 ενιαίο μητρώο με όλους τους υπόχρεους στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών, είτε πρόκειται για μισθωτούς είτε για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επιχειρήσεις.