Δυσκολεύουν περαιτέρω οι οροί και οι προϋποθέσεις για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, καθώς θα κόβονται αυτομάτως από τις 100 δόσεις οφειλέτες του Δημοσίου με χρέη μικρότερα του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός τους.

Εγκύκλιο για τη ρύθμιση οφειλών που εξέδωσε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιάννης Μπάκας αναφέρει αναλυτικά τι θα ισχύσει με τις ρυθμίσεις οφειλών έως τις 30 Ιουνίου 2016 και τι θα ακολουθήσει από την 1η Ιουλίου 2016 και μετά.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο νέες βεβαιωμένες οφειλές με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει να εξοφλούνται ως ακολούθως:

-Από 16 Δεκεμβρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2016 εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

-Από 1η Ιουλίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που καθίστανται ληξιπρόθεσμες.

-Από 1η Ιανουαρίου 2018 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

-Από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η ρύθμιση θα χάνεται και σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.

Οφειλέτης με συνολικό ύψος βασικών οφειλών, νέων και εντός ρύθμισης του Ν.4321/2015, άνω των 50.000 ευρώ δύναται να υπαγάγει σε ρύθμιση τις νέες οφειλές του μόνον εφόσον αποδείξει την οικονομική του αδυναμία για την καταβολή αυτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Η σχετική αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση υποβάλλεται με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των νέων οφειλών πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους υπηρεσία.

Σε κάθε περίπτωση, η ρύθμιση του Ν. 4321/2015 δεν χάνεται εάν οι ληξιπρόθεσμες, εκτός ρύθμισης, οφειλές τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης ή ο οφειλέτης υπαγάγει τις νέες οφειλές του, με αίτησή του εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους, στην πάγια ρύθμιση του Ν.4174/2013.

Τέλος, η ρύθμιση δεν θα χορηγείται εάν οι συνολικές ετήσιες υποχρεώσεις του οφειλέτη είναι μικρότερες του 30% του συνολικού δηλούμενου εισοδήματός του, όπως αυτό προκύπτει από την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.