Με μια συστημένη επιστολή που καλεί να προσέλθουν στις τράπεζες   για αναδιάρθρωση των δανείων τους ,έκανε  «ποδαρικό» η νέα χρόνια για τους κόκκινους δανειολήπτες. Σε αυτούς εκτός εκείνων που έλαβαν για πρώτη φορά επιστολή περιλαμβάνονται και εκείνοι οι δανειολήπτες που δεν ανταποκρίθηκαν στις αρχικές επιστολές που έστειλαν οι τράπεζες από τα μέσα Νοεμβρίου, και πλέον έχουν μια και μοναδική ευκαιρία συμβιβασμού με τις τράπεζες αφού  αν δεν ανταποκριθούν στο κάλεσμα αυτό  κινδυνεύουν άμεσα να θεωρηθούν μη συνεργάσιμοι και να υποστούν τις συνέπειες.

 Περισσότερα από 800.000 ειδοποιητήρια στάλισαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, όπως είχε ζητήσει η Τράπεζα της Ελλάδος  και πλέον ο νέος κύκλος για εκείνους που δεν ανταποκρίθηκαν ξεκίνησε και αποτελεί την τελευταία τους ευκαιρία  για να βρουν από κοινού λύση με τις τράπεζες.

 Τι περιλαμβάνουν οι επιστολές και τι ζητούν

Οι συγκεκριμένες συστημένες επιστολές περιλαμβάνουν ειδική πολυσέλιδη φόρμα οικονομικών πληροφοριών για τον δανειολήπτη και ενημερωτικό φυλλάδιο για τον τρόπο συμπλήρωσης των εντύπων.

Οι δανειολήπτες καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία ταυτότητας ,το ύψος των καθαρών και μη αποδοχών, τα διάφορα επιδόματα, τα εισοδήματα από διάφορα περιουσιακά στοιχεία κ.ά. Καλούνται επίσης να ενημερώσουν την τράπεζα για τα τέλη και τους φόρους που πληρώνουν, τις δαπάνες των νοικοκυριών, τις τυχόν αποταμιεύσεις τους, τις δαπάνες εκπαίδευσης που καταβάλλουν, τις ιατρικές δαπάνες και γενικότερα τα πάσης φύσης έξοδά τους.

Υποχρεώνονται  επίσης να παρουσιάσουν μια πλήρη εικόνα των ακίνητων που έχουν στην κατοχή τους, προσδιορίζοντας αντικειμενικές τιμές, εκτιμώμενες εμπορικές αξίες, υποθήκες επί αυτών, όπως και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία τους, όπως αυτοκίνητα, μετοχές, άλλες επενδύσεις, ακόμη και τα συμβόλαια ασφαλειών ζωής. Οι δανειολήπτες θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαριστικά, βεβαιώσεις ρύθμισης οφειλών, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ κ.ά.

Τα  στοιχεία αυτά πρέπει να υποβληθούν στην τράπεζα εντός 15 εργάσιμων ημερών, δηλαδή τρεις εβδομάδες από τη λήψη της επιστολής ώστε να χαρακτηριστούν συνεργάσιμοι και να συνεχιστεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης του δανείου τους.

 Όσοι  δεν… είδαν την πρώτη επιστολή της τράπεζας

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί στην αρχική επιστολή μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των τριών εβδομάδων -η οποία εξαντλείται στις 20 Ιανουαρίου για τους περισσότερους- ακολουθεί η δεύτερη προειδοποιητική επιστολή που ενημερώνει όσους δεν ανταποκρίθηκαν στην πρώτη επιστολή ότι θα κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «μη συνεργάσιμοι» αν δεν ανταποκριθούν σε αυτό το τελευταίο κάλεσμα  και πως η τράπεζα θα προχωρήσει σε όλα τα αναγκαία ένδικα μέσα μέχρι του πλειστηριασμού. Για το λόγο αυτό τόσο οι νομικοί που ασχολούνται με τα κόκκινα δάνεια όσο και οι  καταναλωτικές οργανώσεις συμβουλεύουν τους δανειολήπτες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις επιστολές που θα τους σταλούν ή τους στάλισαν καθώς  η μη ανταπόκριση σε αυτές αποτελεί ρήγμα σε κάθε ενέργεια για αναδιάρθρωση των δανείων τους ακόμα και για ένταξη στον αναθεωρημένο  νόμο Κατσέλη