Στην εναλλακτική λύση για την καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες θα μπορούσε να αναδειχθεί ο  θεσμός της Διαμεσολάβησης.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εναλλακτική μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του Διαμεσολαβητή, ενός τρίτου προς τα μέρη ουδέτερου προσώπου, διαπραγματεύονται προκειμένου να καταλήξουν σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική λύση της διαφοράς, χωρίς την ανάγκη να προσφύγουν σε μία χρονοβόρα και δαπανηρή δικαστική διαμάχη

Ήδη οι τράπεζες έχουν αναπτύξει εσωτερικά μηχανισμούς διαμεσολάβησης για τα κόκκινα δάνεια και δημιουργούν νέα προϊόντα ενώ στην ιστοσελίδα του υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχει λίστα με 1500 πιστοποιημένους διαμεσολαβητές για όσους δανειολήπτες θέλουν να επιτύχουν εξωδικαστικά μια ρύθμιση για τα δάνεια τους.

 Η επιλογή της αξιοποίησης του νέου αυτού θεσμού στη διαχείριση των κόκκινων δανείων μπορεί να αποδειχτεί συμφέρουσα για λογαριασμό των εμπλεκόμενων και χρόνο και χρήμα. Ο νόμος ορίζει ότι το κόστος είναι 100 ευρώ ανά ώρα με ανωτάτη χρονοχρέωση τις 24 ώρες, ωστόσο εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση των υποθέσεων δεν ξεπερνά τις 8 ώρες. Συνολικά ολοκληρώνεται σε ένα μήνα με δυο τρεις συναντήσεις.

Πάντως  μέχρι σήμερα αν και μισό εκατομμύριο υποθέσεις είναι στα πινάκια δικάσιμων στα δικαστήρια όλης της χώρας  και παρά την ύπαρξη του εργαλείου της διαμεσολάβησης  δεν είναι πολλοί όσοι  επιλέγουν να ρυθμίσουν  με αυτό τον τρόπο τα δάνεια τους . Στην Ελλάδα έχουν επιλυθεί εξωδικαστικά 70 υποθέσεις, η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει όμως την αποτελεσματικότητα του θεσμού καθώς σε άλλες χώρες  όπως οι ΗΠΑ ποσοστό 96,1% των ιδιωτικών διαφορών επιλύονται εξωδικαστικά ενώ το ποσοστό τήρησης των συμφωνητικών που συνάπτονται τηρούνται σε ποσοστό που υπερβαίνει το 98%.

Σε πρόσφατη εκδήλωση του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, πρόεδρος του Οργανισμού Παναγιώτης Πικραμένος τόνισε ότι θα ήταν ευχής έργο να υπήρχε μια διαδικασία για τη συνεργασία των distress funds και των οργανισμών διαμεσολάβησης για την ανακούφιση των δικαστηρίων και την καλύτερη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Από την δική της πλευρά η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Λούκα Κατσέλη σημείωσε ότι η ικανότητα συνδιαλλαγής με τους καταναλωτές για αναδιάρθρωση δανείων είναι μεγάλη πρόκληση για όλους ενόψει και του νέου θεσμικού πλαισίου, λέγοντας παράλληλα ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο θεσμός της διαμεσολάβησης πριν πουληθούν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα distress funds