Λίγες μέρες πριν από την αλλαγή του έτους, οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν τους «τελευταίους» φόρους προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά υψηλά.

Συγκεκριμένα, μέχρι την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου, οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν, εκτός από τη μηνιαία δόση της ρύθμισης οφειλών (αν έχουν υπαχθεί σε αυτή) τα εξής:

-Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016 καθώς σε περίπτωση μη πληρωμής τους, οι οφειλέτες θα πρέπει να καταβάλουν το διπλάσιο ποσόν στις αρχές του νέου έτους

-Την δόση του ΕΝΦΙΑ

-Την οφειλή της 12μηνης ρύθμισης για τα εισοδήματα του 2015

-Τον ΦΠΑ (μεγάλες επιχειρήσεις)

-Την καταβολή της τελευταίας δόσης του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014 (εταιρείες)

-Την προκαταβολή φόρου (80%-100%) αναδρομικά για τη χρήση του 2014  (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες)

-Οι αγρότες θα πρέπει να πληρώσουν τα επιπλέον ποσά που προβλέπονται για την προκαταβολή φόρου. Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν το 2014 εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες θα πρέπει να πληρώσουν τη δεύτερη δόση της επιπλέον προκαταβολής φόρου (55%).

Ακόμη, όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις πινακίδες του αυτοκινήτου τους, πρέπει να το κάνουν μέχρι την τελευταία ημέρα του τρέχοντος έτους.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά ση μηναία δόση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, όσοι δεν τακτοποιήσουν τη δόση του Δεκεμβρίου ή αφήσουν απλήρωτη κάποια άλλη οφειλή κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός ρύθμισης, εξαιτίας του αυστηρότερου θεσμικού πλαισίου που ισχύει από τις 15 Δεκεμβρίου.