Ξεπερνούν τα 3,2 δισ. ευρώ οι νέοι φόροι του 2016, πολλοί από τους οποίους θα εξειδικευτούν με το φορολογικό νομοσχέδιο που θα φέρει το υπουργείο Οικονομικών τον Φεβρουάριο στη Βουλή.

Μέσα στις πρώτες ημέρες του νέους έτους θα επέλθουν αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες των φυσικών προσώπων από τις οποίες θα διασφαλιστούν πρόσθετα έσοδα 150 εκατ. ευρώ, κυρίως από πρόσθετες αυξήσεις για τα εισοδήματα άνω των 25.000 ευρώ.

Πρόσθετοι φόροι 377 εκατ. ευρώ αναμένονται από την αναμόρφωση των συντελεστών στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ έχουν προϋπολογιστεί και έσοδα 142 εκατ. ευρώ από την αύξηση στους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα από ενοίκια. Όσοι υπάγονται στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης θα κληθούν να καταβάλουν 32 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2015. Αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επιβαρυνθούν με 114 εκατ. ευρώ το 2016 μόνον από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

Ομοίως για τις επιχειρήσεις οι νέες επιβαρύνσεις θα είναι πολύ μεγάλες. Για το 2016 έχουν προϋπολογιστεί 150 εκατ. ευρώ από την αύξηση των συντελεστών στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και 157 εκατ. ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπα.

Οι αγρότες θα κληθούν μέσα στο 2016 να καταβάλουν αυξημένους φόρους. Έσοδα 32 εκατ. ευρώ έχουν προϋπολογιστεί από την αύξηση του φόρου εισοδήματος στους αγρότες και έσοδα 79 εκατ. ευρώ από την αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στους αγρότες.

Τα εισοδήματα των αγροτών φορολογούνται σήμερα με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ και σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο θα πρέπει ο φορολογικός συντελεστής να αυξηθεί στο 20% για το φορολογικό έτος 2016 (εισοδήματα 2015) και 26% για το φορολογικό έτος 2017. Επίσης, έχει προβλεφθεί για το νέο έτος εξοικονόμηση 13 εκατ. ευρώ από την κατάργηση επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση.

Τέλος, το 2016 θα εφαρμοστεί πλήρως το νέο καθεστώς του ΦΠΑ που προβλέπει την κατάργηση της έκπτωσης 30% στα νησιά με στόχο τα συνολικά έσοδα από το Φόρτο Προστιθέμενης Αξίας να αυξηθούν κατά 1,3 δισ. ευρώ.