Η μεταφορά στο ΤΑΙΠΕΔ περίπου 49 εκατομμύρια μετοχών του ΟΤΕ συνολικής αξίας 448 εκατ. ευρώ που κατέχει το Δημόσιο περιλαμβάνεται στα εκκρεμή προαπαιτούμενα για τη δόση του 1 δισ. ευρώ.

Σήμερα η συμμετοχή της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ ανέρχεται σε 40% συν μια μετοχή, ποσοστό 50% βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά, ποσοστό 6% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος βρίσκεται στην άμεση κυριότητα του δημοσίου και 4% στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μετά την απορρόφηση του ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Η μεταφορά του 6% στο ΤΑΙΠΕΔ είναι απλή υπόθεση, ωστόσο η μεταβίβαση του ποσοστού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είναι καθώς το 4% αξίας περιπου 180 εκατ. ευρώ αποτελεί περιουσία του ασφαλιστικού ταμείου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία μετόχων του 2008 στην περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλόμενων σκοπεύει να μεταβιβάσει μετοχές, οφείλει να προσφέρει προς πώληση τους τίτλους αυτούς ή τα σχετικά δικαιώματα πρώτα στον έτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος αν αρνηθεί, τότε θα μπορεί να γίνει η μεταβίβαση προς οποιονδήποτε τρίτο.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία μετόχων παραμένει σε ισχύ για όλο το διάστημα κατά το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στον ΟΤΕ.