Η προσέλκυση επενδύσεων με στόχο την αύξηση της απασχόλησης αλλά και η ενίσχυση των κλάδων της τεχνολογίας, της πληροφορικής των επικοινωνιών και της αγροδιατροφικής αλυσίδας αποτελούν την στόχευση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στις αρχές της άνοιξης .

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, στα πλαίσια της ενημέρωσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου για τον τομέα της Ανάπτυξης έδωσαν το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Κεντρική ιδέα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών είναι η κινητοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, κυρίως εξωστρεφής, επενδυτική δραστηριότητα. Στην κατεύθυνση αυτή τα σημαντικότερα εργαλεία που υπάρχουν είναι το ΕΣΠΑ, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, καθώς και σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων, που είτε προϋπήρχαν, είτε προέκυψαν ,όπως το Σχέδιο Γιούνκερ .

Επιπλέον στόχος είναι μέσω του αναπτυξιακού νόμου να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επενδύσεις 70 δισ. ευρώ για την ανάταξη της οικονομίας

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόη Λαμπριανίδη ο νέος αναπτυξιακός νόμος στοχεύει στο να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος και να επιστρέψει το πάγιο ιδιωτικό κεφάλαιο της οικονομίας στα επίπεδα του 2010 και για το σκοπό αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους 70 δισ. ευρώ.

Ο νέος Νόμος θα έχει ως βασικούς πυλώνες:

-την αύξηση της απασχόλησης, πρωτίστως του ειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού

-την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας

-την επανεκβιομηχάνιση

-την ανάσχεση του κύματος φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα

-την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

-την τόνωση της υγιούς και ορθά στοχευμένης επιχειρηματικότητας

-την ανάπτυξη συστάδων ομοειδών επιχειρήσεων (cluster) και εγχειρημάτων συνεταιριστικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Αναφορικά με τις καινοτομίες του νέου Νόμου, αυτές επικεντρώνονται στην κατεύθυνση της αύξηση της απασχόλησης κυρίως ειδικευμένων ατόμων, στην αύξηση του καινοτόμου χαρακτήρα και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, στη δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων «σε φάση αναδιάρθρωσης», καθώς και στην ενίσχυση άυλων δαπανών.

Ο σχεδιασμός προβλέπει περιορισμένες επιδοτήσεις ενώ οι ενισχύσεις θα αφορούν πρωτίστως φοροαπαλλαγές, αλλά και υπεραποσβέσεις, εγγυήσεις δανείων, κεφαλαιακές συμμετοχές ενώ σημαντικός θα είναι και ο ρόλος των υπό σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ουσιαστικές αλλαγές θα υπάρξουν και στα κριτήρια αξιολόγησης, με την προτεραιότητα να δίνεται σε επιχειρήσεις που συμβάλουν στην επίτευξη του οράματος και των στρατηγικών του Νόμου.