Στις επιπτώσεις της καθυστερημένης αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους στο ελληνικό πρόγραμμα αναφέρεται απολογιστική έκθεση που έδωσε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η έκθεση κάνει ένα απολογισμό των 32 προγραμμάτων που χρηματοδότησε το ΔΝΤ σε 27 χώρες μεταξύ του Σεπτεμβρίου του 2008 και του Ιούνιου του 2013, με περίπου 529 δισ. ευρώ.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ σχολιάζοντας την εν λόγω έκθεση αναγνώρισε πως η παρουσία του ΔΝΤ στη ζώνη του ευρώ συνέβαλε στο να αποκατασταθεί η σταθερότητα, ωστόσο σημείωσε πως  ο ρόλος του Ταμείου όταν συμπράττει με άλλους οργανισμούς πρέπει να είναι διακριτός.

Κάποιοι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι έκριναν ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προγραμμάτων, όπου το χρέος είναι υψηλό και μη βιώσιμο (σ.σ. όπως το ελληνικό) μπορεί να απαιτούνται πιο εκτεταμένες χρονικά παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της σταθερότητας.

Ειδικά για τα ελληνικά προγράμματα του 2010 και του 2012 στην έκθεση αναφέρεται αναφέρεται πως βασικός στόχος ήταν η εσωτερική υποτίμηση μέσω των μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας και προϊόντων με μέτρα όπως η μείωση των ονομαστικών μισθών και επιδομάτων στο Δημόσιο, η μείωση των κατώτατων αποδοχών, η μεταρρύθμιση του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων, η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η προώθηση του ανταγωνισμού.

Για το θέμα της μη αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους το 2010, επισημαίνεται πως αποφασίσθηκε ως συστημική εξαίρεση υπό το φόβο διάχυσης της κρίσης, λόγω της έκθεσης που είχαν οι ευρωπαϊκές τράπεζες στο ελληνικό χρέος.

«Συνολικά η εμπειρία αποκαλύπτει τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα προγράμματα που υποστηρίζει το Ταμείο όταν η βιωσιμότητα του χρέους δεν είναι εξασφαλισμένη εκ των προτέρων», αναφέρει η έκθεση και συμπληρώνει πως όταν έγινε τελικά η αναδιάρθρωση του χρέους ήταν αργά και αποδείχθηκε λίγη.

Ειδικά για τις μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις του Ταμείου για το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ η έκθεση αναφέρει πως αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν, λόγω της υστέρησης στις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και τις υψηλότερες ανάγκες για το κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αλλά και λόγω της μεγαλύτερης του αναμενομένου ύφεσης.

Παρουσιάζοντας χθες το βράδυ την έκθεση σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους ο αναπληρωτής Διευθυντής, Στρατηγικής και Πολιτικής του ΔΝΤ Βίβεκ Αρόρα έκανε αρκετές αναφορές στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, είπε πως η ταχεία δημοσιονομική προσαρμογή στην περίπτωση της χώρας μας  ήταν αναπόφευκτη, ενώ για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους παραδέχθηκε πως έπρεπε να γίνει  το 2010, αλλά αμφισβήτησε πως ήταν πολιτικά εφικτή και επιθυμητή εκείνη την περίοδο, δεδομένου ότι δεν υπήρχε μηχανισμός προστασίας της ευρωζώνης.