Η απελευθέρωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από το καθεστώς των κεφαλαιακών περιορισμών, αποτελεί το πρώτο βήμα για την επιστροφή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε συνθήκες ομαλότητας, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που είχε δημιουργήσει ο αποκλεισμός των Ελλήνων επενδυτών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), χαιρετίζοντας την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Παράλληλα, ο ΣΜΕΧΑ εκτιμά ότι η άρση των κεφαλαιακών περιορισμών για τη διενέργεια συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να συμβάλλει ενεργά στην αποκατάσταση του ρόλου του Χρηματιστηρίου ως εργαλείου ανάπτυξης και χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΜΕΧΑ είχε εξαρχής ταχθεί υπέρ της επαναλειτουργίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου χωρίς κανενός είδους περιορισμό, προκειμένου «να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των επενδυτών στο Χ.Α., όπως εξάλλου επιβάλλεται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, η αποτελεσματική και διαφανής διαμόρφωση των τιμών των μετοχών, η αξιοπιστία του Χρηματιστηρίου και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς στο σύνολο της».

«Επισημάναμε δε τις αρνητικές συνέπειες που θα επέφερε η επιβολή των περιορισμών τόσο στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου όσο και στην γενικότερη εικόνα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Στην κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα συνεχείς επικοινωνίες και συναντήσεις με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για να παρουσιάσουμε το πάγιο αίτημα μας όσον αφορά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών» τονίζεται.