Κατά 7,8 δισ. ευρώ μειώθηκε το όριο χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών μέσω του μηχανισμού έκτακτης χρηματοδότησης ELA της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σηματοδοτώντας τη βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική αγορά.

Το νέο όριο δανεισμού για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα διαμορφώνεται πλέον στα 77,9 δισ. ευρώ, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία των τελευταίων μηνών που συνάδει με τη σταθεροποίηση του κλίματος στον τραπεζικό κλάδο και την επιτυχή πορεία των τραπεζών εν όψει της ανακεφαλαιοποίησης.

«Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 7,8 δισ. ευρώ είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των συνθηκών ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες, καθώς η αβεβαιότητα υποχωρεί και οι ροές καταθέσεων του ιδιωτικού κλάδου σταθεροποιούνται, καθώς και της προόδου που έχει σημειωθεί στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Ήδη από τα μέσα Αυγούστου, οι ανάγκες δανεισμού των τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας της ΕΚΤ έχουν μειωθεί αισθητά, με αποτέλεσμα το όριο του ELA να υποχωρήσει στα 88.7 δισ. ευρώ στις 19 Νοεμβρίου, προσεγγίζοντας τα επίπεδα Ιουνίου.

Η ρευστότητα που παρέχεται μέσω του μηχανισμού ELA είναι πολύ -έως και 30 φορές- ακριβότερη σε σύγκριση με τον απευθείας δανεισμό από την ΕΚΤ, καθώς μπορεί να ανέλθει στο 1,55% έναντι του βασικού ευρωπαϊκού επιτοκίου 0,05%.

Μια ακόμη σημαντική διαφορά των δύο μηχανισμών είναι στο ότι μέσω του μηχανισμού ELA οι εξασφαλίσεις που μπορούν να προσκομίσουν οι τράπεζες για δανεισμό περιλαμβάνουν και το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο, σε αντίθεση με το δανεισμό από την ΕΚΤ όπου προσκομίζονται κυρίως κρατικά ομόλογα ως εξασφάλιση.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, τα ελληνικά ομόλογα βρίσκονται εκτός του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ λόγω άρσης της εξαίρεσης (waiver) που είναι απαραίτητη λόγω της χαμηλής υποβάθμισης (junk) των κρατικών ομολόγων και προβλέπεται για τα κράτη μέλη που έχουν εφαρμόζουν μνημόνιο.

Για να επανέλθει το waiver και να συμπεριληφθούν ξανά τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα QE της ΕΚΤ –το επόμενο αναμένεται τον Δεκέμβριο- θα πρέπει να καλυφθούν μια σειρά από προϋποθέσεις που αφορούν κυρίως στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει η κυβέρνηση, με πρώτο σταθμό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τους πρώτους μήνες του 2016.