Το αργότερο μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου θα πρέπει να παραδοθεί στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο η εισήγηση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της φορολογικής περιφέρειας Αθηνών.

Το παράδοξο είναι πως ο υπουργός Οικονομικών υπέγραψε μόλις στις 26 Νοεμβρίου τη σχετική απόφαση – δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια- με την οποία ανέθεσε σε 11μελη επιτροπή το έργο της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στην εν λόγω περιοχή.

Έργο της επιτροπής είναι η μελέτη των δεδομένων της αγοράς των ακινήτων των περιοχών που εμπίπτουν στη φορολογική περιφέρεια Αθηνών και η σχετική εισήγηση στον υπουργό Οικονομικών προκειμένου να καθοριστούν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία τους.

Καθώς το νέο σύστημα αυτόματης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2016 η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προσανατολίζεται σε μια οριζόντια μείωση της τάξης του 25%-30% στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, κάτι που αναμένεται να αποτελέσει και το περιεχόμενο της εισήγησης της σχετικής επιτροπής.

Η σύσταση της επιτροπής σχετίζεται άμεσα με τη συμμόρφωση του Δημοσίου με την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας , στο θέμα της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.

Το υπουργείο Οικονομικών ήταν υποχρεωμένο ήδη από τον Ιούνιο να προχωρήσει στον καθορισμό νέων αντικειμενικών τιμών με βάση την υπ’ αριθμ’ 4003/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία ζητούσε από την Πολιτεία να καθορίσει νέες αντικειμενικές αξίες θεωρώντας παράνομη τη μη αναπροσαρμογή τους .

Στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της φορολογικής περιφέρειας Αθηνών εμπλέκονται ήδη η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Περιφέρεια Αττικής, η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.