Τις τέσσερις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε νέα έκθεσή της ενώ προειδοποιεί και για τον κίνδυνο αύξησης της μη βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ εστιάζει σε τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών:

  1. Αύξηση του κινδύνου αδυναμίας απορρόφησης παγκόσμιων σοκ
  2. Αδύναμη κερδοφορία για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, εντός ενός περιβάλλοντος χαμηλής ανάπτυξης και ανισορροπιών
  3. Κίνδυνος αύξησης της μη βιωσιμότητας του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους εν μέσω χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης
  4. Ραγδαία αύξηση του σκιώδους τραπεζικού συστήματος

Παρά τους κινδύνους ωστόσο, η ΕΚΤ αναγνωρίζει την πρόοδο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος σε μία σειρά παραγόντων, όπως η συρρίκνωση της έκθεσης στις αναδυόμενες αγορές, η βελτίωση της κερδοφορίας και η αύξηση της αξιοπιστίας.

Από την άλλη πλευρά, οι προκλήσεις παραμένουν, καθώς το αδύναμο μακροοικονομικό περιβάλλον, η χαμηλή κερδοφορία και ο μεγάλος αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνιστούν τροχοπέδη στην πλήρη ανάκαμψη του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, καταλήγει η ΕΚΤ, το ιδιωτικό και δημόσιο χρέος παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε αρκετές χώρες της Ευρωζώνης, γεγονός που ασκεί καθοδικές πιέσεις στη δανειοδοτική και κεφαλαιακή ικανότητα των τραπεζών.