Τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, ξεκινά η α’ φάση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης που επιδοτεί 12.700 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς νέους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η α’ φάση αφορά τις περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Η β’ φάση του προγράμματος που  θα ξεκινήσει στις 8 Δεκεμβρίου αφορά τις περιφέρειες: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και της Στερεάς Ελλάδας

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αφορά συνολικά την επιδότηση 12.700 θέσεων στον ιδιωτικό τομέα, που δημιουργήθηκαν το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Αυγούστου 2015. Επίσης επιχορηγούνται και νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, πρώην άνεργοι, οι οποίοι έκαναν έναρξη επιτηδεύματος από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Αυγούστου 2015.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν αφορούν στα εξής προγράμματα:

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις που αύξησαν τις θέσεις εργασίας από 1/1/2015. Δηλαδή προσέλαβαν έστω και έναν εργαζόμενο ο οποίος αύξησε τον ανώτατο αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση κατά τον Δεκέμβριο του 2014.

Η επιχορήγηση φτάνει μέχρι το ποσό των 18 ευρώ την ημέρα για μέχρι και 25 ημέρες πλήρους εργασίας τον μήνα. Για μερική απασχόληση η επιδότηση πέφτει στα 9 ευρώ την ημέρα.

Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης είναι έντεκα μήνες από 1-1-2015 έως και 30-11-2015.

Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Το πρόγραμμα αφορά νέους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες που ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ. Μπορούν να ενταχθούν ατομικές επιχειρήσεις καθώς και μέλος ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ αρκεί να μετέχει με 51% στο εταιρικό κεφάλαιο.

Η επιχορήγηση δίνεται εφάπαξ και μπορεί να φτάσει τα 10.000 ευρώ βάσει των δικαιολογητικών των καθαρών επιλέξιμων δαπανών.

Οι λεπτομέρειες, οι όροι υλοποίησης του προγράμματος και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνονται στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2015 που έχει αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) , αποκλειστικά, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.