Στην αναθεώρηση των εκτιμήσεων της για την ελληνική οικονομία προχώρησε η Citi, αναμένοντας πλέον ανάπτυξη 3,9% το 2021 ήτοι 1,7% υψηλότερη από την προηγούμενη εκτίμησή της, με την ύφεση να κλείνει στο 8,9% το 2020 (χαμηλότερη κατά 1,2% από την προηγούμενη εκτίμηση).

Παράλληλα, για το 2022, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί την αισιόδοξη «νότα», καθώς αναμένει από την ελληνική οικονομία να «τρέξει» με ρυθμό ένα ρυθμό της τάξεως του 6% (αναθεώρηση επί τα χείρω κατά 0,2% από την προηγούμενη εκτίμηση).

dd

Σύμφωνα με την ίδια, η εξαιρετικά υψηλή εξάρτηση από τον τουρισμό προκάλεσε ένα ισχυρό πλήγμα στο εγχώριο ΑΕΠ, παρά τη σχετικά πιο περιορισμένη εξέλιξη της πανδημία στο εσωτερικό. Έτσι το εμπορικό πλεόνασμα ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών (που αντανακλά τον τουρισμό και τις ναυτιλιακές βιομηχανίες) έχει συρρικνωθεί στο 4,7% του ΑΕΠ στο εννεάμηνο του 2020 από 12% που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ οι έμμεσες επιπτώσεις της έλλειψης ξένων τουριστών ενίσχυσαν τον αρνητικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ το 2020.

Για το λόγο αυτό, η αμερικανική τράπεζα αναμένει επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών από τα μέσα του 2021, όταν τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία.

Από την άλλη, στο κρίσιμο πεδίο της αγοράς εργασίας εκτιμά, ότι το 2021 η ανεργία θα ξεπεράσει το 20% (20,6%) από 18% το 2020, υποχωρώντας στο 17,4% το 2022. Όπως επισημαίνει η πανδημία θα υποχρεώσει την ελληνική κυβέρνηση σε πρωτογενές έλλειμμα της τάξεως του 5% το 2020 και 2,5% το 2021, πριν ισορροπήσει στο 0,3% το 2022. Παράλληλα, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού έχει μετατοπιστεί σε έλλειμμα 8% το 2020 από πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ, ενώ θα διαμορφωθεί στο 5,4% το 2021, και στο 3% το 2022.

Η αμερικανική τράπεζα αναφέρεται και στον καταλυτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που μέσω της αγοράς ελληνικών ομολόγων, έχει συμπιέσει το κόστος χρηματοδότησης ενώ παράλληλα έχει συμβάλει στη διευκόλυνση των χρηματοοικονομικών συνθηκών. Ευρύτερα ωστόσο, η ευρωπαϊκή στήριξη είναι άφθονη καθώς η Ελλάδα θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους δικαιούχους του Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένοντας υψηλά ποσοστά απορρόφησης, ακολουθόμενη από τις επιδόσεις των τελευταίων ετών, με σημαντική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2022-2024.

Παρ'όλα αυτά η Citi, δεν παραλείπει να επισημάνει πως η δυνητική αναπτυξιακή δυναμική της χώρας παραμένει ασθενής λόγω των αρνητικών δημογραφικών στοιχείων, της περιορισμένης εγχώριας ρευστότητας και της μειωμένης ανταγωνιστικότητας των εξαγωγών παρά τις προηγούμενες προσπάθειες μεταρρύθμισης. Έτσι, ενώ τα ευρωπαϊκά κεφάλαια μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση ορισμένων ζητημάτων, οι μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προκλήσεις παραμένουν, σύμφωνα με τη Citi.