Περισσότεροι από 3,7 εκατομμύρια είναι οι οφειλέτες του Δημοσίου με συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές που ανέρχονται σε 104,1 δισ. ευρώ. Οι οφειλέτες αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την εφορία σε 120 δόσεις, με βάση τη νέα ρύθμιση της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από το σύνολο των 3.750.195 οφειλετών, το 87% περίπου των οφειλετών χρωστούν έως και 5.000 ευρώ, ποσοστό που φθάνει στο 92% αν το ποσό της οφειλής ανέβει έως τα 10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών του Δημοσίου χρωστούν ποσά έως 5.000 ή 10.000 ευρώ.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 τα παλαιά «φέσια» προς το Δημόσιο- τα οποία δημιουργήθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2019- ανήλθαν στα 101 δισ. ευρώ. Ωστόσο, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 στα 3,3 δισ. ευρώ. 

Στο σύνολο της εν λόγω περιόδου η ΑΑΔΕ έβαλε στο ταμείο 2,3 δισ. ευρώ από κατασχέσεις και ρυθμίσεις, ήτοι 13,4% λιγότερα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών προς το Δημόσιο μειώθηκε στο τέλος Ιουνίου κατά 91.913 άτομα, σε 3.750.195 άτομα, από 3.842.108 άτομα. Μείωση σημειώθηκε στο πλήθος των οφειλετών στους οποίους μπορούν να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και οι οποίοι από 1.805.268 στο τέλος Μαΐου, μειώθηκαν σε 1.764.551 στο τέλος Ιουνίου, ήτοι κατά 40.717.

Τέλος, αύξηση σημειώθηκε στους οφειλέτες που τελούν σε καθεστώς αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και οι οποίοι ανήλθαν στο τέλος Ιουνίου σε 1.215.755 από 1.211.542 στο τέλος Μαΐου, αυξανόμενοι κατά 4.213.