«Ο νόμος προσδιορίζει τη χρονική στιγμή από την οποία τίθεται σε ισχύ». Την απλή αυτή αναφορά στην ιεράρχηση κανόνων δικαίου και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την Ελληνική Βουλή κλήθηκε να εξηγήσει στους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Ο κ. Τζανακόπουλος, απόφοιτος της  Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχιακό  στην φιλοσοφία του Δικαίου και υποψήφιος Διδάκτορας  της Θεωρίας του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, μετείχε χθες στις διαπραγματεύσεις με τα στελέχη των ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ και ESM, παρουσία του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και ανέδειξε  τις θέσεις της κυβέρνησης για τα προληπτικά μέτρα ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Ο διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του πρωθυπουργού έριξε περισσότερο φως στο Ελληνικό επιχείρημα ότι στην ελληνική έννομη τάξη δεν μπορείς να νομοθετήσεις υπό αίρεση, ήτοι δεν μπορείς να εξαρτήσεις την ισχύ ενός νόμου από ένα μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός, εξηγώντας πως ακριβώς έχουν τα πράγματα.

Επικαλούμενος το νόμο 4270/2014 για τις «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ο κ. Τζανακόπουλος εξήγησε πως ο διορθωτικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση δημοσιονομικών αποκλίσεων ήδη υπάρχει στην ελληνική έννομη τάξη.

Ωστόσο, οι αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης δεν προβλέπουν εκ των πρότερων ενέργειες για τη διόρθωση των αποκλίσεων, αλλά προνοούν ώστε αν ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός μηχανισμός, ο υπουργός Οικονομικών, εντός δύο μηνών να καταρτίσει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών, το οποίο θα υποβάλλει στη Βουλή προς ψήφιση, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Το σχέδιο αυτό θα καθορίζει τη διορθωτική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να διορθωθούν οι αποκλίσεις, τους ετήσιους στόχους δημοσιονομικών δεικτών που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να διορθωθούν οι αποκλίσεις, αφού ληφθεί υπόψη ότι μεγαλύτερες αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, οδηγούν σε μεγαλύτερες διορθώσεις, αλλά και την έκταση και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες που πρέπει να ληφθούν ώστε να διορθωθούν οι αποκλίσεις, καθώς και τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης που αυτές αφορούν.

Στην ίδια βάση η ελληνική πλευρά εξήγησε πως σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμού (ΕΚ) 1466/1997 που έχει εισαχθεί στην ελληνική έννομη τάξη ο διορθωτικός μηχανισμός ενεργοποιείται αυτομάτως σε περίπτωση που υπάρχει σχετική σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επικεφαλής των θεσμών επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν σήμερα στην ελληνική κυβέρνηση για το εάν συμφωνούν να εφαρμοστεί το πλαίσιο του νόμου 4270/2014 στο θέμα των μέτρων ρεζέρβα ή θέλουν να υιοθετηθεί ένα διαφορετικό σχήμα.