Αισθητή ανάσχεση παρουσίασαν το Μάρτιο οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία  του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, τα ληξιπρόθεσμα του Μαρτίου 2016, δηλαδή οι απλήρωτοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις αυξήθηκαν κατά μόλις 200 εκατ. ευρώ, όταν τον Ιανουάριο είχαν αυξηθεί κατά 1,45 δισ. ευρώ και το Φεβρουάριο κατά 1,3 δισ. ευρώ.

Τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των ληξιπροθέσμων οφειλών , παλαιών και νέων, θα παρουσιαστούν αύριο στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο οποίος αναμένεται να εξηγήσει και τους λόγους μείωσης των οφειλών.

Σημειώνεται πως το σύνολο των φόρων που οφείλονταν στο Δημόσιο (οφειλές εντός προϋπολογισμού ληξιπρόθεσμες και μη, ρυθμισμένες και μη ρυθμισμένες) στα τέλη Φεβρουαρίου 2016 ανερχόταν στο ποσό των 87 δισ. ευρώ.

Εξ αυτών τα 30,7 δισ. ευρώ αφορούσαν σε ανείσπρακτα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα 17,2 δισ. ευρώ σε οφειλές από ΦΠΑ και τα 15,9 δισ. ευρώ σε ανείσπρακτο φόρο εισοδήματος. Οι οφειλές από πρόστιμα έμμεσων φόρων προσέγγιζαν τα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ τα χρέη από μη καταβληθέντες φόρους στην περιουσία ανέρχονται στα 2,8 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως στόχος της ηγεσίας της ΓΓΔΕ είναι να σταματήσει η πρακτική του καταλογισμού προστίμων που βεβαιώνονται, αλλά δεν εισπράττονται και να επικεντρωθεί η φορολογική διοίκηση σε υποθέσεις που η αποκάλυψη φορολογητέας ύλης μπορεί να έχει απτά και άμεσα αποτελέσματα για τα δημόσια ταμεία.

Στο πλαίσιο αυτό η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή επικεντρώνεται στο πως θα αποφευχθεί η δημιουργία μη εισπράξιμου νέου ληξιπρόθεσμου χρέους.

Στο 12μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου μέσω ρυθμίσεων και κατασχέσεων εισπράχθηκαν 2,2 δισ. ευρώ από τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη (το 16,8%) και 1,6 δισ. ευρώ από τα παλαιά, ενώ διαγράφηκαν ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές περίπου 780 εκατ. ευρώ (παλαιές και νέες).