Η ουσιαστική μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος στην Ελλάδα και η ενίσχυση των  κεφαλαιοποιητικών πυλώνων (νέα επικουρική – επαγγελματική και ιδιωτική ασφάλιση) είναι αναγκαία για την βιωσιμότητα του. 

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) στην ημερίδα με θέμα «Συντάξεις και Ανάπτυξη» που διοργάνωσε τη Δευτέρα, με στόχο να ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία, τους κοινωνικούς φορείς και τους μεγάλους εργοδότες της χώρας. 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου στην εισαγωγική του ομιλία το συνταξιοδοτικό είναι ένα «θέμα που αφορά όλους μας» και για το οποίο χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση που να στηρίζεται σε μια «άρτια, τεχνική βάση». 

Το μοντέλο που προτείνει ο ΙΟΒΕ και το οποίο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης περιλαμβάνει την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στην εργασία και τη δημιουργία ενός κεφαλαιοποιητικού πυλώνα αποταμίευσης για τη σύνταξη. 

Όπως σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, κ. Νίκος Βέττας, η προτεινόμενη μείωση των εισφορών ενισχύει τα κίνητρα για απασχόληση αυξάνοντας τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας κατά περίπου 100 χιλιάδες άτομα. Σε συνδυασμό με ενίσχυση των επενδύσεων του κεφαλαιοποιητικού πυλώνα, το πραγματικό ετήσιο ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξάνεται έως και 7 δισ. κατά μέσο όρο για τα επόμενα 40 χρόνια.

Οι Τρεις Πυλώνες 

Το σύστημα των τριών πυλώνων λειτουργεί ως εξής: 

Ο Πρώτος Πυλώνας είναι κρατικός και διανεμητικός και διασφαλίζει ότι κανένας Έλληνας δεν στερείται μια βασική σύνταξη. 

Ο Δεύτερος Πυλώνας είναι κεφαλαιοποιητικός και υποχρεωτικός. Στόχος είναι να δημιουργηθούν ιδιωτικά και κρατικά Συνταξιοδοτικά Ταμεία (Pension Funds) στα οποία θα τοποθετούν τις εισφορές τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και μέσω επενδύσεων θα προκύπτουν συντάξεις που θα παρέχονται από τις Ασφαλιστικές εταιρείες. 

Ο Τρίτος Πυλώνας είναι ιδιωτικός και προαιρετικός. Όμως για την ουσιαστική λειτουργία του τρίτου πυλώνα θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, κυρίως φορολογικά για να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των εργαζομένων. 

Οι ασφαλιστικές μπορούν να παίξουν ρόλο 

Για την ενεργοποίηση του Δεύτερου και του Τρίτου πυλώνα οι ασφαλιστικές εταιρείες «έχουν την τεχνογνωσία, την οργάνωση και την αξιοπιστία να δώσουν λύσεις», τόνισε ο κ. Σαρρηγεωργίου, σημειώνοντας πως οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΤτΕ και ακολουθούν τους αυστηρούς κοινοτικούς κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας και διαφάνειας. 

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ τόνισε και άλλη μια πτυχή της μεταρρύθμισης. Με την ενεργοποίηση των δύο πυλώνων θα αυξηθούν πολύ και οι επενδύσεις στη χώρα μας, καθώς τα κεφάλαια που θα συγκεντρώνονται θα αξιοποιούνται επαγγελματικά προς όφελος της οικονομίας. « Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της χώρας- το ίδιο θα είναι και τα pension funds, η ανάπτυξη μέσα από τις  επενδύσεις τους  θα είναι βασικός τροφοδότης ανάπτυξης του ΑΕΠ», υπογράμμισε ο κ. Σαρρηγεωργίου.