Εμβληματικού χαρακτήρα είναι οι εργασιακές διατάξεις που έχουν συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το αργότερο έως αύριο.

Πέραν του νέου σχήματος ρύθμισης οφειλών στα Ταμεία που τελικά αφορά 1,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους, καθώς και των διατάξεων για τις συντάξεις χηρείας που καταργούν τα ηλικιακά όρια και επαναφέρουν στο 70% το τελικό ποσό της σύνταξης, στο προωθούμενο ν/σ  θεσπίζεται το καθολικό δικαίωμα όλων των εργαζομένων να μην απολύονται χωρίς βάσιμο λόγο.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να μπει ένα τέλος στις αναιτιολόγητες απολύσεις, προκειμένου να τεκμηριώνονται με βάση είτε την συμπεριφορά ή τις ικανότητες του εργαζόμενου, είτε τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους εργαζόμενους να διεκδικήσουν επαρκή αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο, εκτός από την αποζημίωση που καταβάλλεται λόγω της απόλυσης.

Με την επερχόμενη ακυρότητα της καταγγελίας, αποκτούν το δικαίωμα επιστροφής στην εργασία και καταβολής του μισθού τους (μισθοί υπερημερίας). 

Με άλλη ρύθμιση επιχειρείται να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο της υποδηλωμένης εργασίας που εμφανίζεται ως ψευδώς δηλωμένη μερική απασχόληση και βασίζεται στην κατάχρηση ευέλικτων μορφών εργασίας.

Παράλληλα θεσπίζεται σειρά μέτρων για την θωράκιση της υγείας και της ασφάλειας των  μεταφορέων και διανομέων όπως για παράδειγμα η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει 15% επί του κατώτατου μισθού στον εργαζόμενο, προκειμένου να συντηρεί το μηχανάκι του κάθε μήνα.