Στα 11.556 ευρώ ανήλθε το μέσο εισόδημα που δήλωσαν πέρυσι τα ελληνικά νοικοκυριά όπως προκύπτει από στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανήλθαν σε 73,6 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 60,2 δισ. ευρώ αφορούν σε μισθωτές υπηρεσίες και ναυτικό εισόδημα. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία ανήλθε πέρυσι σε 6,192 δισ. ευρώ, το εισόδημα από μερίσματα και τόκους ανήλθε σε 2,184 δισ. ευρώ, τα εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα διαμορφώθηκαν σε 1,388 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ καταδεικνύουν γιατί οι θεσμοί επιμένουν στην μείωση του αφορολόγητου ορίου από την 1 Ιανουαρίου 2020. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους δήλωσαν το 2018 εισόδημα χαμηλότερο από 5.000 ευρώ, ενώ έξι στις δέκα φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν πέρυσι ενσωματώνουν εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ. Μηδενικό εισόδημα δήλωσαν 644.790 οικογένειες.

Δεν είναι τυχαίο το ότι η μείωση των αφορολόγητων ορίων εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες από τα επίπεδα των 8.636 - 9.545 ευρώ στα επίπεδα των 6.250 - 7.250 ευρώ αποσκοπεί να πληρώσει φόρο μεγάλο μέρος φορολογουμένων που σήμερα είναι στο αφορολόγητο.

Να σημειωθεί πως στη ζώνη δηλωθέντων εισοδημάτων από 20.000 έως και 50.000 ευρώ βρέθηκαν  πέρυσι 946.344 νοικοκυριά. Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις 19.869 φορολογικές δηλώσεις αποτύπωσαν πέρυσι δηλωθέντα εισοδήματα πάνω από 100.000 ευρώ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως οι δαπάνες που δηλώθηκαν με πλαστικό χρήμα για να κτισθεί το αφορολόγητο ανήλθαν σε 25,4 δισ. ευρώ, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις φορολογουμένους έπεσαν στην παγίδα των τεκμηρίων και φορολογήθηκαν για μεγαλύτερα εισοδήματα 6,78 δισ. ευρώ.