Η θεαματική άνοδος των τραπεζικών μετοχών τις τελευταίες 52 ημέρες έχει δώσει την εντύπωση σε όσους παρακολουθούν αποσπασματικά το Χρηματιστήριο Αθηνών πως το τοπίο έχει αλλάξει και πως τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν πλέον μπει σε νέα φάση.

Ωστόσο, όσοι εμπλέκονται πραγματικά στην αγορά ξέρουν πως η άνοδος του τραπεζικού δείκτη κατά 38,61% τον τελευταίο μήνα δεν είναι παρά μια αντίδραση, μετά τις μεγάλες απώλειες που είχε υποστεί ο δείκτης από το τέλος Σεπτεμβρίου 2018 έως τα μέσα Ιανουαρίου 2019.

Ουσιαστικά σήμερα η αγορά βρίσκεται στα επίπεδα που ήταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018. Πιο σχηματικά κάποιος επενδυτής που είχε αγοράσει τραπεζικές μετοχές στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 , σήμερα απλά «βρίσκεται στα λεφτά του», δηλαδή δεν είναι στο τραγικό σημείο που ήταν στις 21 Ιανουαρίου, όταν και κατέγραφε τεράστιες απώλειες. 

Ο καλύτερος τρόπος για να το διαπιστώσει κανείς αυτό είναι να ανατρέξει στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να συγκρίνει την αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 με την σημερινή αξία του χαρτοφυλακίου του.

Το ΤΧΣ διαθέτει συνολικά 169.174.167 μετοχές της Alpha Bank. Αυτό το χαρτοφυλάκιο στις 30/9/2018 είχε αξία 209.606.793 ευρώ, ενώ στο χθεσινό κλείσιμο του Χρηματιστήριου Αθηνών είχε αξία 233.460.350 ευρώ. 

Το ΤΧΣ διαθέτει συνολικά 52.080.673 μετοχές της Eurobank. Αυτό το χαρτοφυλάκιο στις 30/9/2018 είχε αξία 33.800.356 ευρώ, ενώ στο χθεσινό κλείσιμο του Χρηματιστήριου Αθηνών είχε αξία 34.164.921 ευρώ. 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει συνολικά 369.468.775 μετοχές της Εθνικής Τράπεζας. Αυτό το χαρτοφυλάκιο στις 30/9/2018 είχε αξία 646.570.357 ευρώ, ενώ στο χθεσινό κλείσιμο του Χρηματιστήριου Αθηνών είχε αξία 617.751.791 ευρώ. 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει συνολικά 369.468.775 μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς. Αυτό το χαρτοφυλάκιο στις 30/9/2018 είχε αξία 216.905.752 ευρώ, ενώ στο χθεσινό κλείσιμο του Χρηματιστήριου Αθηνών είχε αξία 163.948.464 ευρώ. 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως μόνον οι Alpha Bank και οι Eurobank έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα τιμών του Σεπτεμβρίου 2018 και πως οι Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς εξακολουθούν να έχουν χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση σε σχέση με τις 30/9/2018.

Συνολικά το  χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτιμάται σήμερα στα 1,04 δισ. ευρώ, όταν στις 30/9/2018 ήταν στο 1,1 δισ. ευρώ.