Αύξηση 10% -12% στο κόστος ρεύματος ενός μικρομεσαίου νοικοκυριού θα επιφέρει ενδεχόμενη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα τιμολόγια της ΔΕΗ από το 13% στο 23%.

Σύμφωνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις, εάν αναπροσαρμοσθεί ο συντελεστής στα τιμολόγια της ΔΕΗ στο 23% ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 1.800 κιλοβατώρες θα κληθεί να πληρώσει 10% περισσότερο για το ρεύμα του σε σχέση με το τι πληρώνει σήμερα.

Ενδεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος από το 13% στο 23% αναμένεται πως θα αποφέρει πρόσθετα έσοδα 500 εκατ. ευρώ στα κρατικά ταμεία, αυξάνοντας τις εισπράξεις από τη συγκεκριμένη πηγή από τα 700 εκατ. ευρώ στο 1,2 δισ. ευρώ.

Η αύξηση τους κόστους του ρεύματος θα έλθει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η ΔΕΗ έχει πληγεί σοβαρά από τους ανεξόφλητους λογαριασμούς πελατών που αθροιστικά ξεπερνούν τα 2,3 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του κόστους του ρεύματος θα ματοκυλισθεί στο σύνολο της αγοράς και ως εκ τούτου θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών πολλαπλώς, καθώς θα οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών προϊόντων και υπηρεσιών.