Η ακύρωση του swap «Titlos» ονομαστικής αξίας 5,5 δισ. ευρώ που διακρατούσε η Εθνική Τράπεζα, με αντάλλαγμα ομολόγα του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 2023, 2025 και 2026 συνολικής ονομαστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη πράξη αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) που έχει έως σήμερα υλοποιήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Αν και όλοι επικεντρώνουν στο γεγονός πως η συναλλαγή μείωσε με μιας κατά περίπου 723 εκατ. ευρώ το δημόσιο χρέος, ωστόσο τα οφέλη που γέννησε είναι μεγαλύτερα και περισσότερα.

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του hedging αρκεί να αναφερθεί πως το «Titlos», ονομαστικής αξίας 5,5 δισ. ευρώ, ωρίμαζε το 2037 και πως με την ακύρωση του έγινε hedging 18 ετών για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Το χρέος έγινε σταθερού επιτοκίου και κατέστη πιο βραχυπρόθεσμο, καθώς θα αποπληρωθεί σταδιακά και σε ορίζοντα επτά ετών από σήμερα.

Αλλά η αντιστάθμιση κινδύνου δεν αφορούσε μόνον το χρόνο, αλλά κυρίως το επιτόκιο. Καθώς ένα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εξάμηνο Euribor συν 660 μονάδες βάσης (6,6025%) ήλθε και έγινε σταθερό επιτόκιο, που σε μέσα επίπεδα «κλείδωσε» στο 3,2%!

Πιο απλά, σε μία χρονική στιγμή εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων αναφοράς η διαχείριση του «Titlos» αύξησε με μιας το ποσοστό των δανείων σταθερού επιτοκίου στο συνολικό χαρτοφυλάκιο δημοσίου χρέους της Ελλάδος κατά περίπου 2,5% και μείωσε αντίστοιχα το ποσοστό των δανείων κυμαινομένου επιτοκίου.

Επιτυχία είναι και το κόστος με το οποίο έγινε η όλη πράξη. Σύμφωνα με πληροφορίες το κόστος ήταν ελάχιστο σε σχέση με αυτό που θα ζητούσαν σε άλλη περίπτωση οι επενδυτικές τράπεζες για να καταστήσουν σταθερού επιτοκίου ένα χρέος ύψους 5,5 δισ. ευρώ κυμαινομένου επιτοκίου και βάθους ωρίμανσης 18 ετών.