«Στόχος της κυβέρνησης, μετά την επίτευξη της συμφωνίας του Ιουλίου, ήταν να ανακτήσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, μετά από μία μακρά περίοδο σύγκρουσης. Για να γίνει εφικτό αυτό, η κυβέρνηση κατάρτισε έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη, που συμπεριλαμβάνει πέντε στάδια». Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στο Ελληνο-Γερμανικό Business Forum «Restoring Confidence and Navigation for new trade, investment andstartups» του Economist, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας.

Τα στάδια, όπως τα ανέφερε ο υπουργός, είναι τα εξής:

- Η συγκεκριμενοποίηση της συμφωνίας τον Αύγουστο.

- Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των δύο κύκλων διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς.

- Η επιτυχημένη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

- Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Αυτή τη στιγμή, τα τεχνικά κλιμάκια εργάζονται στην Αθήνα, ώστε η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα.

- Η οριστική διευθέτηση του ζητήματος του μακροχρόνιου χρέους, διότι μόνο με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί το περιβάλλον για μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια.

Ακόμη, ο υπουργός σημείωσε ότι, για να διασφαλιστεί ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, απαιτείται ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, τα πρώτα βήματα για το οποίο υλοποιούνται άμεσα από την κυβέρνηση μέσα από:

- «Το νέο αναπτυξιακό νόμο, που εστιάζει στις επιχειρήσεις start-ups, στην καινοτομία και τη νεανική επιχειρηματικότητα.

- Το Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο θα συγκεντρώσει όλα τα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και την ενίσχυση δυναμικών τομέων, όπως τον αγροδιατροφικό, την πληροφορική, τις υπηρεσίες υγείας, την ενέργεια, τη ναυτιλία και τον τουρισμό.

- Τη σταθεροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσω της δημιουργίας κινήτρων για την ενίσχυση των νευραλγικών τομέων της οικονομίας, αλλά και την ψήφιση ενός νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια και θα επιτρέπει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία».